Agentinteractive.se

Radon i bostäder: Mätningar, kostnader och åtgärder

Det mest effektiva sättet att avgöra om en bostad har för höga radonhalter är genom att genomföra en radonmätning. Syftet med detta är att fastställa om radonhalten överskrider den fastställda referensnivån på 200 Bq/m³, då långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer, direkt efter rökning.

För att uppnå pålitliga resultat och ett årsmedelvärde rekommenderas långtidsmätning, som sträcker sig över minst två månader under eldningssäsongen från oktober till april. Korttidsmätningar kan ge en indikation på eventuella problem, men för tillförlitliga data är långtidsmätning att föredra.

I bostäder och allmänna lokaler är det fastställda gränsvärdet för radon 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Radon i bostäder kan härledas från tre huvudsakliga källor:

  • Från marken: Det vanligaste sättet för radon att tränga in i bostäder är genom jordluft som sugs in genom otätheter i grundkonstruktionen.
  • Från byggmaterial: Vissa byggmaterial kan avge radon, vilket kan öka halterna inomhus.
  • Från hushållsvattnet: Radon kan även transporteras med hushållsvattnet och frigöras i inomhusluften.

Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen, efter renoveringar eller vid köp eller försäljning av en bostad, rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att en ny radonmätning genomförs. Mätning görs även om du misstänker att det finns radon i ditt hus.

Att göra en radonmätning är en enkel process:

  • Beställ radonmätare: Beställ radondosor från ett ackrediterat laboratorium.
  • Placera ut dosorna: Följ de medföljande anvisningarna för att korrekt placera radondosorna.
  • Skicka tillbaka dosorna: Efter avslutad mätperiod skickas dosorna tillbaka för analys.
  • Få resultat: Inom cirka en vecka får du en mätrapport som visar om radonhalten är förhöjd eller inom acceptabla gränser.

Kostnader för Radonmätning

En radonmätning i hus eller villa kostar vanligtvis 280 kronor per dosa inklusive moms för långtidsmätning och 340 kronor per dosa inklusive moms för korttidsmätning. Att genomföra dessa mätningar ger inte bara trygghet för din boendemiljö utan kan också vara avgörande för din hälsa på lång sikt.

Genom att vara medveten om radon, regelbundet genomföra mätningar och vidta åtgärder när det behövs, kan du aktivt skapa en säkrare boendemiljö för dig och din familj. Beställ din radonmätning idag och ta det första steget mot en hälsosam och trygg bostad.

Relaterad information
Radon messen

Related Posts