Agentinteractive.se

Nyhet: EcoQube – den smarta och intelligenta radonmätaren

EcoQube är en ny intelligent radonmätare som är speciellt utformad för villaägare. Den har många fördelar, såsom snabbt resultat på bara 10 minuter, hög noggrannhet och enkel användning. Radonmätaren är WiFi-ansluten, vilket gör att alla resultat levereras direkt till din mobil. Det gör det enkelt för dig att hålla koll på radonhalten i ditt hem och se om den är på en säker nivå.

EcoQube är också en utmärkt radonmätare för uppföljande radonmätning, så du kan enkelt följa utvecklingen av radonhalten över tid. Dessutom har mätaren en kompakt och modern design, vilket gör det enkelt att integrera den i ditt hem. Sammantaget är EcoQube en pålitlig och praktisk radonmätare för villaägare som vill hålla koll på radonhalten i sitt hem. Beställ EcoQube radonmätare här!

Radon är en farlig gas som är osynlig, luktfri och färglös. Höga nivåer av radon har visat sig öka risken för lungcancer. Det är därför viktigt att ta reda på om radonhalten i ens bostad eller arbetsplats är säker. Syftet med att göra en radon mätning är att mäta nivån av radon i en byggnad och jämföra den med referensnivån på 200 Bq/m3. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial (blåbetong) och vatten, så det är viktigt att förstå var det kommer från för att välja rätt sätt att radonsanera på.

Det finns flera olika sätt att göra en radonmätning, men det enda sättet att veta om det finns radon i en byggnad är att mäta dess nivåer. Radonhalten mäts i Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter luft i rummet, och Strålsäkerhetsmyndigheten har satt en högsta tillåtna nivå för inomhusmiljön på 200 Bq/m3.

Det är viktigt att göra en radonmätning för att säkerställa att det inte finns höga nivåer av radon i ens bostad eller arbetsplats (radonmätning arbetsplats). Det hjälper till att skydda hälsan och minska risken för lungcancer!

Specifikation EcoQube radonmätare

Sensor: Pulsjonkammare
Känslighet: 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³
Precision: <+10% vid 400 Bq/m3 efter 10 timmar
Dataintervall: Var 10:e minut
Mätintervall: En gång per timme
Mätområde: 7 – 3700 Bq/m³
Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi
Larm: Integrerat ljudlarm
Visuell indikator: 3-färgs LED på framsidan
Strömförsörjning: 5V, 1A extern strömadapter
Vikt: 110 g
Storlek i diameter: 65 mm x 65 mm x 80 mm

Related Posts